הרב הראשי לישראל הרב מצגר במכתב לבית הכנסת

מכתבו של הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר אחרי ביקור בבית כנסת לכו נרננה - קרליבך בגבעת שמואל

בס"ד, כ' כסלו, תשס"ד
15 דצמבר, 2003

לכבוד
ד"ר ברוך קפלן
בית הכנסת לכו נרננה
גבעת שמואל

שלום רב,

באתי בזה להודות, להוקיר ולהעריך את יוזמת קהילתכם "לכו נרננה", לעבוד את ה' הן בבחינת "הבוחר בשירי זמרה" והן בבחינת "הבוחר בתורה..." שכן בקהילתכם קול הרינה והתפילה נשמע למרחקים וקול התורה נשמע אף הוא לרבים מאחינו בני ישראל המצויים באזור "גבעת שמואל" ונהנים משיעורי תורה מפי טובי תלמידי החכמים שבמקומכם.

היה מרגש ומחמם את הלב לראות ולשמוע אל הרינה ואל התפילה הכיצד הרב ר' שלמה מנצח על המקהלה הגדולה בעולם (“כן ירבו”), בטוב טעם ודעת בחן ובנועם. ראוי לציין כי ניהול קהילתכם ותפילתכם המיוחדת קנו שם טוב ומיוחד ברחבי הארץ כולה.

ברכותיי מעומקא דליבא שחפץ ה' בידכם יצלח להרבות חיילים לאורייתא בדרככם המיוחדת בעבודת ה'. ויה"ר שתמשיכו לקיים את דברי הפסוק "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה", אכי"ר.

בכבוד רב,

יונה מצגר
הרב הראשי לישראל