מכתבו של הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב ישראל וייס


מכתבו של הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב ישראל וייס על מניין קרליבך - לכו נרננה בגבעת שמואל

המטה הכללי

הרבנות הצבאית הראשית

לשכת הרב הראשי לצה"ל

בס"ד, ב' באב תשס"ג

לגבאי ומתפללי ביכ"נ "לכו נרננה" – ברכות ה' עליכם.

יקירי! קנאה, היא מידה ואינה מידה, לא אחת היא מתחברת אף לגוונים שבשלילה ועם זאת, אני מקנא בכם. מקנא על הזכות הגדולה שניתנה לכם, ליצוק את צקון לחשכם לבורא עולם, בדרך יחודית, יהודית ועילאית, דרכו של ביכ"נ "לכו נרננה".

שני עוגנים לי בגבעת שמואל, והם שתי בנותי הנשואות. העוגן השלישי, והוא חזק לא פחות, משלים לחוט משולש, שלא במהרה ינתק... והוא ביכ"נ "לכו נרננה".

זה שנים אחדות, שאני עוקב אחרי ההלכה הפסוקה, של "מוסיף והולך" שמתקיימת ב"ה בבית המקדש המעט שיש לכם, לא מעט הוא המקדש הזה כי-אם הרבה, הרבה מאוד.

לא, לא מפריע לי ולא כלום בביהכ"נ שלכם, לא הצריף ולא מיקומו, לא החום ולא הקור, לא הצפיפות ולא כסאות הפלסטיק "המרופדים" לא מפריע לי כאמור ולא כלום, שכן כשהתפילה מרופדת ביראת שמים ובנשמה מאירה כשלכם, הכל מפיק אור נוגה של קרבת אלוקים.

דומה שמעולם לא אמר אצלכם מתפלל "צר לי המקום" וכולם כאן חשים כבתחושת המקדש "עומדים צפופים ומשתחווים רווחים", שכן המקום אצלכם בתחושותי, הוא המקום האמיתי, הוא הקב"ה. אני חש שמעולם לא זזה מן המקום הזה לא רק שמחה, כי אם שכינה.

אני מאמין באמת שאין כל התפסה למושגי החומר, במקום כשלכם.

במקום בו מצויה נשמה – כשלכם.

דבקות חברים – כשלכם.

שלהבת – כשלכם.

שירה – כשלכם.

תפילה - כשלכם.

תורה – כשלכם.

ריקוד, פיזוז, ריחוף ומחיאת כף – כשלכם.

שלא כבמחוזות אחרים, בהם מוביל החזן את הציבור שהוא שליחם, במקומכם, מוביל הציבור את החזן, שכן כאן, כולם כשליחי ציבור המה. והציבור הנפלא הזה הוא תלכיד אנושי של נשים וגברים, ילדים וילדות – ששרים ומתפללים בקול אחד, במנגינה אחת, בנשימה ובנשמה אחת, והכל כמו-גם הקול, יוצא כבמתוך מיתר אחד, אל-מול המנצח האלוקי, כשאתם, מתפללים יקרים, המנצחים האמיתיים.

יקירי, אתם בעיני, החרדים האמיתיים, שכן לא הלבוש יוצר את ההגדרה, כי-אם התוך, הפנים, השורש, המהות, הכוונה, ההוצאה אל הפועל והיישום. אתם החרדים לדבר ה', חרדים לקידוש ה'. אתם חרדים למילה המותרת ועוד יותר לזו המיותרת, אתם המאור האמיתי.

יורשה לי לחזק את ידכם ולאמץ את כוחכם, למען יתקבלו תפילותיכם לרצון לפני אדון כל.

הרב ישראל וייס, תת-אלוף

הרב הראשי לצה"ל